Płock zator lodowy luty 2021

Kółeczkiem myszki można przybliżać i oddalać panoramę, a najeżdżając kursorem na obrazek i przytrzymując lewy przycisk myszki obracać obraz panoramy sferycznej.