Płock, Włocławek zator lodowy luty 2021

Galeria zdjęć z powietrza i z lądu wykonanych w czasie zagrożenia powodzią z powodu zatoru lodowego na Wiśle w Płocku, Wyszogrodzie i innych miejscach na Wiśle w górę jej biegu.  Pierwszy zagrażający mieniu i ludziom zator utworzył się w okolicach Płocka. Z dnia na dzień sytuacja zmienia się dość dynamicznie. Zatory tworzą się w różnych miejscach biegu Wisły od Warszawy po Płock.

Galeria zdjęć z drona:

Galeria zdjęć wykonanych aparatem: