Bieszczady Solina – panorama 360 stopni.

Bieszczady Solina – panorama 360 stopni z okolic zapory.